Фонд
Движимите културни ценности в Регионален етнографски музей – Пловдив са обособени в шест специализирани фонда: „Селско стопанство“, „Занаяти“, „Тъкани и облекло“, „Музикални инструменти и обреден реквизит“, „Мебели и интериор“, „Фототека и произведения на изобразителното изкуство“. Те са плод на упоритата събирателска работа на музейните уредници вече повече от един век. През последните години, благодарение на дарители, в музейните хранилища постъпиха няколко големи колекции. Сред тях следва да отбележим материалните свидетелства, свързани с историята на пощите и съобщенията в България, с изобретяването и усъвършенстването на ютията през вековете, както и многобройните дарения на тъкани и облекла, на произведения на изобразителното изкуство и още много други. Екипът на музея благодари на всички свои дарители, които непрекъснато допълват липсващи звена във фондовете и ни помагат в работата по опазване на нашето културно наследство. В хранилищата ни се съхраняват и множество лични вещи на забележителни българи, с принос към историята и към българската култура и изкуство.