Хамам
През лятото на 2017 г., по време на фасадна реставрация на къщата на Аргир Куюмджиоглу (дн. Регионален етнографски музей), бяха разкрити нетипични за градежа на възрожденската сграда зидарии и слоеве мазилки. Археологическото и архитектурното проучване констатираха останки от структури на съществувал стар хамам от османския период (XVI – началото на XVIII век). Установено бе, че по време на изграждане на къщата (1847 г.) хамамът е бил вече полуразрушен. На място (in situ) са идентифицирани три от неговите помещения, разположени последователно едно след друго. Стените на две от тях (№1 и №2) са били интегрирани в градежа на бъдещата жилищна сграда, а пространствата им – функционално свързани с плана на къщата. Основното банско помещение (№3) е било разрушено от новия строеж, като южната и западната стени са били премахнати. Разкритите и експонирани останки представят характера на градежа, а частично съхранените оригинални мазилки от вътрешността на хамама се вписват в общото консервационно решение.