ФОНД „МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ОБРЕДЕН РЕКВИЗИТ”
Фонд „Музикални инструменти и обреден реквизит“ наброява над 5 500 инвентарни единици. Това е втората по големина в страната колекция от народни музикални инструменти – кавали, свирки, гайди, гъдулки, тамбури и др. Богати са и сбирките от мартеници, великденски яйца, детски играчки. Във фонда се съхраняват латерни, музикални кутии и цилиндри за тях, старинни грамофони и плочи, радиоапарати. Фонографът, представен на Първото пловдивско изложение, е част от богатството на фонда. Тук се пази и голяма част от личния архив на българския музикант, диригент и музиколог Ангел Букорещлиев, в който има документи и снимки на редица значими музикални дейци. Безценни са сведенията за Първото певческо дружество, първата Детска музикална китка, създаването на операта в Пловдив, изявите на Държавния симфоничен оркестър в града под тепетата и др.