Клуб „Приятели на РЕМ”

Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив“ е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2007 г. Той е първият в България музеен клуб, целящ да подпомага дейността на културната институция. Вече 15 години тази мрежа от приятели съдейства за обогатяване на фондовете, организирането на изложби, концерти и други събития, печели проекти с цел подкрепа на музейната дейност. В Сдружението членуват над 60 души с различни професии (лекари, юристи, учители, занаятчии, инженери и др.), но с един и същ интерес към миналото и опазването на културно-историческото ни наследство. 
Всеки, който желае и има отношение към историята и етнографията може да подаде Заявление за членство, превръщайки се в доброволец и част от едно голямо музейно семейство.