ФОНД „ТЪКАНИ И ОБЛЕКЛО”
Фонд „Тъкани и облекла“ е най-големият в музея. Началото му е поставено от основоположника Стою Шишков. РЕМ – Пловдив притежава една от най-богатите колекции на традиционни костюми от различни етнографски области в България, градски облекла в стил „алафранга“ и бельо, чиято поява също е свързана с градската мода. Според своята големина и предназначение останалите културни ценности са разпределени в два големи дяла – едроформатни (килими, черги, козяци, плъсти, китеници, халища, платове за дюшеци, юргани) и дребноформатни (пешкири, месали, покривки). Голяма гордост за институцията са датираните и надписани килими от средата и края на ХІХ век. С годините фонд „Тъкани и облекло“ е обект на редица научни изследвания и публикации, важен ресурс за образователни програми. Той е в основата на редица изложби, представени както у нас, така и в чужбина.