Библиотека
За професионалната и любителска аудитория Регионалният етнографски музей в Пловдив разполага с библиотека, която включва над 7000 печатни издания на различна тематика – етнография, фолклор, занаяти, история, антропология, музеология, изобразително изкуство и научна периодика. Литературата се отнася както за периода на Българското Възраждане, така и за други исторически епохи и територии от цял свят. Най-старите издания са оригинали от началото на XIX век. Периодично обновяваме списъка си с нови издания. Библиотеката е отворена за всеки, като материалите се използват само на място в сградата на музея и не се отдават за заемане. Нашият екип е на разположение да ви съдейства с консултации по различни теми на място в музея или чрез предварителна заявка по имейл или телефон. Еднократната такса за ползване на библиотеката е 1 лв. Такса за годишен абонамент за ползване на библиотеката е 6 лв.