Аудио разходка в музея

Навлизате в аудио света на Регионален етнографски музей – Пловдив. 

Тук ще чуете интригуващи истории от живота на старите българи, както и музика от традиционни инструменти. Всеки пореден разказ въвежда в различни зали на музея. Историите са свързани помежду си и разкриват бита и културата на традиционните българи. Представени са интересни експонати от музея в посока от зала 1 на първи етаж до зала 14 на втори етаж. За ориентация, следвайте поредността в съдържанието. Ще съпреживеете различни случки от живота на ергена овчар и неговата любима, като търсите и откривате предмети из музейната експозиция. 

Заповядайте! 

 

ОВЧАР И НЕВЕСТА

Аудио разходката „Овчар и невеста“ е създадена съвместно с Института по математика и информатика при БАН по проект „Дигитална достъпност за хора със специални потребности: методология, концептуални модели и иновативни екосистеми“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Република България.

Звуковите файлове са направени със съдействието на Радио Пловдив.