ФОНД „СЕЛСКО СТОПАНСТВО”
Фонд „Селско стопанство“ наброява над 1100 инвентарни единици. В него се съхранява изключително ценна колекция от пастирска дърворезба от Родопите и Средногорието, която включва хурки, лъжици, геги, чаши, паници, черпаци. Особен интерес предизвикват рабошите, с нанесената по тях информация за календара, празниците, продукцията, сделките. Най-ранният рабош е от 1783 г. Във фонда са запазени колекции от различни селскостопански уреди – сърпове, паламарки, садила, мотики, лопати и др. Богата е и сбирката от стомни, буренца, бъкели, кутели и ведра.