Къща на Невена Атанасова
През 2021 г. Регионален етнографски музей – Пловдив се сдоби с втори имот в Стария град. Със заповед на кмета на Пловдив за безвъзмездно управление на музея бе предоставена къщата на Невена Атанасова, нар. още Къщата на ангелите. Имотът е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение и се намира на ул. „Съборна“ № 20. Той е със застроена площ от 129 кв. м., на четири нива – полуподземен, първи, втори и тавански етаж. Новата музейна сграда ще бъде използвана за експониране на част от богатите етнографски колекции, както и за създаването на музейно-образователен център. Към къщата се обособи и сувенирен магазин на РЕМ – Пловдив.