Експозиция

Атмосферата в Регионален етнографски музей – Пловдив пренася посетителите в епохата на Българското Възраждане. Богатият наратив запознава всеки прекрачил прага на къщата с ежедневието, културата и традициите на населението от Пловдивския край преди повече от две столетия. Постоянната експозиция е разположена около двата големи хайета (салона) в 14-те симетрично разположени зали на двата етажа на музея. В експозиционните зали са представени основните отрасли на местното население в доиндустриалното общество – селско стопанство, животновъдство с автентична родопска мандра. В останалите зали са изложени експонати, свързани с най-развитите в региона занаяти – абаджийство, гайтанджийство, грънчарство, медникарство, ковачество и златарство, които довеждат до издигане на материалното състояние и самосъзнание на българите през Възраждането. На втория етаж като цветна палитра грейват народните носии, характерни за региона, които показват сръчността на българската жена и любовта, която е вложила в направата на всяка тъкан за семейството и дома. Освен традиционното облекло, тук са и модните градски тоалети, стил „алафранга“. В отделни зали е пресъздаден интериорът на типичната копривщенска стая, уютът на родопската къща и пищно обзаведената гостна стая на богата пловдивска фамилия от края на XIX век, където местната традиция взаимодейства с влиянията от Изток и Запад в обзавеждането на дома. А залата с музикални инструменти разкрива високата музикална култура на българина, за който в тъга и радост песента и инструмента са неизменни спътници.