Приключения с Аргир
Книжката „Приключения с Аргир“. е насочена към възрастова група 1-5 клас. В нея е заложена идеята за мултидисциплинарност, включвайки елементи от Български език чрез „четене с разбиране“ с последващи въпроси; Математика – представена атрактивно с няколко забавни задачи; елементи от природни науки – запознаване с багрене от природата и лечебните практики в миналото.
Тематиката е свързана както с традиционната българска култура, така и с градската, детето ще може да ги съпостави и да направи паралел между тях. Главен герой и разказвач е самият собственик на къщата – Аргир Куюмджиоглу. В края на приключението той подарява ключ за нашия общ дом – Етнографския музей в Пловдив с възможност за едно безплатно посещение на дете.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.