ФОНД „ЗАНАЯТИ”
В специално обособения фонд „Занаяти“ са събрани различни еснафски инструменти и произведения, дело на сръчните майсторски ръце. Изделията от благороден метал, мед, желязо, глина и стъкло са разпределени в различни колекции: глинени съдове, църковна утвар, накити, оръжия – огнестрелни и хладни, медни съдове, старинни ютии. Повечето експонати са от средата на XVIII до края на XIX век. В музея се съхраняват и автентични медникарски, златарски и обущарски работилници, с техния инструментариум. Те дават представа за работата на тези еснафи през Възраждането, когато са сътворени уникални образци от нашата материалната култура.