Живото наследство на традиционната българска кухня
На 27 юни 2023 г. от 18.00 ч., като част от събитията към Седмицата на традиционните занаяти, Регионален център София – ЮНЕСКО Unesco Centre Sofia ще представи проект „Живото наследство на традиционната българска кухня“ финансиран по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ на Национален фонд „Култура“.
Традиционната българска кухня е важна тема, защото тя разкрива социални отношения, значими моменти в календара, трайни връзки на местните общности с природната среда, важен елемент е от локалните култури. Проектът интерпретира живото наследство на традиционната кухня във фотографска изложба, дигитален каталог и кратки филми. Акцентът е върху преживяванията, творчеството в поддържането на традицията и нейното предаване, общуването и споделянето като живо наследство.
Тази година се навършват и 20 години от подписването на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.

Очакваме ви!