Зала „Железарство - медникасртво”
Това са два от добре развитите и важни занаяти в Пловдивския край. От древни времена ковачите са почитани като демиурзи, защото чрез огън и вода те успяват да овладеят метала и да му придадат желаната форма. Те изработват инструментариума за майсторите от много занаяти, правят здравите уреди за селскостопански труд, а в размирни времена изковават оръжията. Чрез красивите и трайни изделия медникарите създават уюта в дома. Техните котли, синии и съдове за храна са между най-честите и желани сватбени дарове, защото носят пожеланието за трайност и дълголетие на младото семейство. Надписани съдове за храна на различни еснафи, датирани от ХVІІІ век, са запазени до днес в хранилищата на музея.