Зала „Гайтанджийство”
Съпътстващ абаджийството е гайтанджийският занаят, който изработва плетен вълнен шнур – гайтан, за украса на аби и шаяци. Особено развито е това производство в подбалканските градчета – Карлово и Калофер, които внедряват новото европейско изобретение, нар. гайтанджийски чарк – предвестник на индустриалната революция. В експозицията е показана тази машина за плетене на гайтани, която използва водната енергия, подобно на водениците.