„Защо в православния свят няма лов на вещици?“ на 28.03.2023 г.
За лектора:
Проф. днк Мария Шнитер е преподавател в Пловдивския университет от 1984 г. Основните научни полета, в които работи, са медиевистиката, антропологията на религиите и всекидневието. Специализирала е като стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболд“ в университетите във Фрайбург, Вюрцбург, Берлин и Кьолн (1992-1997-2003-2017). Преподавала е българска литература и култура в университета Виена (2000-2003). Член на екипа по издаване на глаголическите ръкописи от Синайския манастир. Провежда теренни проучвания в Европа, Азия и Африка. Чела е лекции в Русия, Италия, Великобритания, Израел и др. Има голям брой научни публикации в специализирани издания у нас и в чужбина. Автор на книгите:
• М. Шнитер Стара българска литература. No 1 от поредицата Как да разбираме литературната творба. ПУИ, 1992 (II изд. 1995),
• Фолклорен еротикон. Т. VI. Старобългарски текстове. Изповедни чинове. С., Изд. РОД, 1998,
• Молитва и магия. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001,
• M. Schnitter (ред.) Vom Körper zur Schrift. С. Изток-Запад, 2007 (с Хорст Венцел и Елизабет Вавра)
• М. Шнитер (съст. и ред.) Религиозната идентичност – аспекти на модерността. Пловдив, 2013
• М. Шнитер Пътища през православния ритуал. С. Изток-Запад, 2017
• М. Шнитер (съст., ред.) Съвременната святост: история, образи, символи, практики. Пловдив, 2018

За лекцията:
В лекцията се проследява отношението към традиционната магия в средата на православните славяни през периода 15.-19. век в съпоставка с процесите, протичащи в Западна Европа по същото време. Описани са доктриналните, политическите и културно-историческите фактори, възпрепятстващи преследванията на „вещиците“ сред южните славяни при прехода от Средновековие към Ново време. Мирната коекзистенция на православната църква и магията в традиционното общество на Балканите е възможна чак до края на 20. век, защото:
• в православния свят носителите на „специфично знание“ не се демонизират, както това се случва в западната традиция;
• православната църква не преминава през процес на „рационализиране на вярата“, сходен с Реформацията;
• „вещите“ заемат съществена роля в йерархията на православната общност (наред с клира, а не в опозиция с него);
• (конфесионално чуждата) държавна власт през Османския период не спомага налагането на строга ортодоксия от православната църква;
• доминацията на ислямската юрисдикция на Балканите в Османския период изключва криминализирането на хетеродоксията;
• книгопечатането се разпространява сред южните славяни сравнително късно.

Лекцията е част от събитията към изложбата „Нишки сплитам и оплитам, радост и тъга преплитам“ (Магия и магичност в българската народна култура)
Проектът е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.