Зала „Животновъдство”
В Залата е застъпено животновъдството в Родопите и Средногорието. Експонирани са типични съдове от родопските мандри, произведения на пастирската дърворезба – лъжици, паници, геги, рабоши-календари, както и дизия чанове. Особен интерес предизвиква най-старият датиран експонат на музея – барутник от еленов рог от 1757 г.