Зала „Тъкани”
В зала „Тъкани“ посетителите могат да видят едроформатни експонати от фонд „Тъкани и облекла“ (килими, китеници, черги, козяци), които показват майсторството при изработката, използването на специфични елементи и цветове, характерни за различни краища на България, като акцентът пада върху Родопската област. Особено ценни са датираните с надпис пиротски и чипровски килими от средата и края на ХІХ век.