Зала „Селско стопанство”
В зала „Земеделие“ са застъпени някои основни селскостопански дейности, разпространени в Пловдивско и Розовата долина – зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, лозарство и винарство, тютюнопроизводство, производство на розово масло и др. Тук могат да се видят различни земеделски уреди – рала, сърпове, паламарки, дикани, както и примитивно садило за лози, използвано в средата на ХIХ в., уред за оформяне на лехите на тютюна и специален хаван за неговото нарязване. Най-голям интерес предизвиква интериорът на розоварната – с различни по форма и функция съдове за розова вода и розово масло, както и дестилационен казан от 1876 г., дарен от лейди Емили Странгфорд.