Зала „Народни носии”
В постоянната експозиция на музея, може да се види традиционното облекло от Централен южен район, типично за делник и празник. Характерните мъжки носии за региона са чернодрешни, а женските са саичен и сукманен тип.