Родопска стая
В залата е показан интериор на Родопска стая. В нея се долавя уюта и топлината на селския дом – огнището, паралията за хранене и малките трикраки столчета, разположени около нея, шареното халище, детската люлка, закачена в ъгъла на стаята.