Песента на дървото
Изложбата на Регионален етнографски музей – Пловдив „Песента на дървото“ ще гостува на Регионален исторически музей – Търговище до 25 септември 2023 г. Можете да я разгледате в Славейковото училище.

Заповядайте!