„Магия и магичност в българската народна култура“ на 23.03.2023 г.
Заповядайте на 23 март (четвъртък) от 18.00 ч. в Регионален етнографски музей – Пловдив на лекцията на тема „Магия и магичност в българската народна култура“ на Доц. д-р Ангел Гоев.

Доц. д-р Ангел Гоев е работил като етнограф (уредник, главен уредник и директор) на Етнографски музей на открито „ЕТЪР“, гр. Габрово. Той е автор на повече от 170 научни изследвания (статии, студии и монографии) и над 900 научно-популярни публикации в областта на традиционните български вярвания, обичаи и обреди. Те са резултат на неговите повече от 55 години проучвания в тази много трудна за изследване магическа тематика. Ангел Гоев знае как се изработват защитни амулети и талисмани, които е представил в над 100 авторски изложби.
Магията е едно от най-древните знания и е основна практика в живота на човека като мислещо същество. А това означава, че тя е една от най-ранните разумни дейности и съответно най-първата вяра в живота… От което следва, че магията може да се приеме за една от първите „науки“ в човешкото познание. Тя съпътства човека още от първите му стъпки като разумно същество. Чрез нея той сътворява, изгражда и опазва своя живот в цялостния му аспект. А това става чрез прилагането на основната магическа обредна заложба – „Подобието ражда подобие“. Животът е най-важното нещо за човека и за да го запази, той изгражда богата магическа практика от вярвания, обичаи, обреди, действия, заклинания, благословии и пр., превърнали се в традиционни.
Магията я откриваме и днес като неизменен спътник на човека.
Ще я има, докато има хора по земята.

Събитието е с вход свободен.

Лекцията е част от събитията към изложбата „Нишки сплитам и оплитам, радост и тъга преплитам“ (Магия и магичност в българската народна култура).
Проектът е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019