Копривщенска стая
В залата е представен интериор на Копривщенска стая. В нея могат да се видят типичните за Възраждането миндерлъци, покрити с характерните за Копривщица макати, мангалът, служещ за отопление на дома, разположената на стената Йерусалимия, представяща картинни изображения с библейско съдържание, гордост за всеки хаджия, посетил Светите земи.