8-12 клас
  1. Запознаване с Етнографски музей;
  2. Български традиционни тъкани;
  3. Български традиционни облекла;
  4. Символика на частите в българското традиционно облекло;
  5. Българската шевица – древно послание и забравена символика;
  6. Селското стопанство като основен поминък в епохата на Възраждането;
  7. Занаятите през епохата на Възраждането;
  8. Български народни празници;
  9. Изработване на фигури от вълна чрез плъстене (иглонабиване).