5-7 клас
 1. Запознаване с Етнографски музей (с игра „Открий експоната“, кръстословици, пъзели);
 2. Занимание с книжка „В Етнографския музей“;
 3. Български традиционни тъкани;
 4. Български традиционни облекла;
 5. Символика на частите в българското традиционно облекло;
 6. Българските шевици – символика и скрити послания;
 7. Селското стопанство като основен поминък в епохата на Възраждането;
 8. Занаятите през епохата на Възраждането;
 9. Български народни празници – тематични занятия;
 10. Празнични пощенски картички (изработване на картичка чрез копиране с индиго и оцветяване);
 11. Изработване на фигури от вълна чрез плъстене (иглонабиване).