Пловдивска гостна стая
В Пловдивска гостна стая е застъпен интериор на гостна стая, типичен за заможните пловдивски търговци. Стаята е обзаведена с разкошна мебелна гарнитура, стил „късен ампир“, закупена от  Виена и принадлежала на генерал-майор Васил Делов – български офицер, участник във войните за национално обединение. По алафрангата и масичките са експонирани красиви предмети, внесени от Европа – чинии от английски порцелан, вазички, стъклена фруктиера, сребърни свещници, самовар, каминни часовници, сребърен сервиз за вода.