БЪЛГАРСКА ШЕВИЦА И КИТАЙСКИ ЙЕРОГЛИФИ – ЕДИН (НЕ)ВЪЗМОЖЕН ПАРАЛЕЛ

РЕМ-ПЛОВДВИД