11-то международно Биенале “Майстори на карикатурата”, тема: Музеят