Специалисти

Доц. д-р Ангел Янков Директор
Образование: история, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1989, магистратура Специализация: етнология, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991 Научна и образователна степен “доктор”: дисертация “Календарни празници на българите католици (края на ХІХ - средата на ХХ в.)”, 1999
Научно звание: Старши научен сътрудник ІІ ст.
Основни интереси: изследване на регионалното и локалното, конфесионални варианти в традиционната култура


****


Биляна Попова
Главен асистент
Завеждащ фонд “Селско стопанство” и “Мебели и интериор”
Образование: История, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, магистратура Научна и образователна степен „доктор”, дисертация: „Българските майстори на народни музикални инструменти”, 2014
Основни интереси: изследване на материалната култура, традиционни занаяти (часовникарство, майстори на народни музикални инструменти), етнология на града


****


Лора Христозова
Главен уредник
Завеждащ фондове “Музикални инструменти и обреден реквизит” и “Фототека и произведения на изобразителното изкуство”
Образование: История, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, магистратура
Основни интереси: изследване на духовната култура, празнична обредност, етнология на града


****


Грозделина Георгиева
Уредник
Завеждащ фонд "Занаяти" и Научен архив
Образование: история , СУ “Св. Кл. Охридски” 1997, магистратура Магистратура “Икономика”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006
Основни интереси: изследване на материалната култура, култова и религиозна приемственост от древността до днес


****


Станислава Груева
Уредник
Завеждащ фонд "Тъкани и облекла"
Образование: Бакалавър „История“ със специализация Съвременна обща история и Магистратура „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI – XXI в.“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Научна и образователна степен „доктор”, дисертация: „Визията на Шарл дьо Гол за Обединена Европа 1958-1969”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Основни интереси: култура, изкуство, културно наследство и процеси


****


Виолета Николова
Уредник PR и АСО
Завеждащ отдел Връзки с обществеността и Административно-стопански отдел
Образование: Приложна лингвистика в ПУ "Паисий Хилендарски", бакалавър
Основни интереси: култура, изкуство, културно наследство


****


Светлана Василева
Музеен педагог
Образование: Висше образование, степен „бакалавър“, специалност „Педагогика на обучението по музика“ в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", гр. Пловдив
Основни интереси: култура, културно наследство, работа с деца, иновативни подходи в образователните програми в музеите


"The Navitimer is a replica watch that Chopard Replica went up in value in the previous decade like many other tool replica watches, being a counterpoint to the dressier 'gentleman' pieces made by famous Geneva manufacturers with double-barrelled names, inch Panerai Replica Watches he says, alluding to Breitling Super Avenger Replica sites such as Patek Philippe and Vacheron Constantin. Its recognition is also helped by Bacs' observation that "the Navitimer is one of the Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica good replica pieces to wear every day".