Издания


Годишник на Народния етнографски музей – Пловдив. Т. 1
Сборникът съдържа 6 студии за историята на музея, за павликяните в Пловдивско, за розопроизводството, за промените в етническия състав на жителите на Асеновград, за стенописите в Бачковския манастир.
Резюмета на руски и френски език.
Авторски колектив, 1970Етнографски музей – Пловдив
Народно изкуство
Каталог с над 170 музейни ценности, представящи приложното изкуство в народната традиция.
Текст на български, френски и немски език.
Ел. Колева, Н. Добрева, П. Китова, Л. Петров, 1971Народен етнографски музей в Пловдив
Пътеводител
Пътеводителят представя богатата експозиция на музея. Текст на български, руски, френски, немски и английски език.
Ел. Колева, Ив. Станев, Н. Добрева, Л. Петров, 1972Годишник на Народния етнографски музей – Пловдив. Т. 2
Сборникът съдържа 5 студии за историята на музея, зърнопроизводството, народното облекло и разпространението на грамофона в Пловдивско.
Резюмета на руски и френски език.
Авторски колектив, 1974Етнографски музей - Провдив
Уникални паметници от фонда на музея
Каталогът включва 35 уникални музейни ценности.
Текст на български, руски и немски език.
Ел. Колева и Н. Добрева, 1983Етнографски музей – Пловдив
Традиционни костюми от Пловдивския край
Каталог. Текст на български, френски и английски език.
А. Радева, 1993Годишник на Етнографски музей – Пловдив. Т. 3.
Сборникът съдържа 28 статии за градската култура от научната перспектива на етнологията, историята, изкуствознанието.
Авторски колектив, 1998Ethnographical Museum – Plovdiv
Дипляната представя Етнографски музей – Пловдив, неговите колекции и архитектура.
Текст на английски език.
Авторски колектив, 1998Етнографски музей – Пловдив
Накити, църковна утвар
Дипляната представя богатата колекция произведения на златарския занаят в РЕМ – Пловдив.
Кр. Мирчева, 1999Етнографски музей – Пловдив
Архитектура
Дипляната представя архитектурата на Куюмджиевата къща.
Л. Велчева, 1999Годишник на Етнографски музей – Пловдив. Т. 4. Камбаната: бит, обред, мит
Сборникът съдържа 21 статии за формите и функциите на камбаната от Античността до съвременността.
Съставители: А. Янков и Г. Краев, 1999Родопски песни за бално и за драго
на Георги Чилингиров
Сборникът съдържа повече от 100 родопски народни песни.
Съставител: А. Янков, 2000В Етнографския музей
Детска книжка със занимателни задачки, игри и пъзел. Книжката е предназначена за уроците по краезнание в начален курс.
Авторски колектив, 2000Майстори на карикатурата
Второ международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Човекът – бит, обред, мит”.
Съставители: А. Янков, С. Семерджиева, Ц. Пеев, 2003Етнографски музей – Пловдив
Илюстрован албум
Албумът представя богатството на експозицията и фондовете на музея.
Авторски колектив, 2004Майстори на карикатурата
Трето международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Карнавалът”.
Съставители: А. Янков, С. Семерджиева, Ц. Пеев, 2005Регионален етнографски музей – Пловдив
Албумът представя най-ценните експонати от постоянната експозиция на музея и неговите фондове.
Авторски колектив, 2007Майстори на карикатурата
Четвърто международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Обредната трапеза”.
Съставители: А. Янков, С. Семерджиева, 2007Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т. 5.
Стою Шишков и българската народоука
Сборникът съдържа 11 статии, обединени в две направления: делото и идеите на Стою Шишков и музеоложки изследвания.
Съставител: А. Янков, 2008Майстори на карикатурата
Пето международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Алкохолът и народите по света”.
Съставители: А. Янков, Ц. Пеев, 2009Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т. 6. Нощта в народните вярвания и представи
Съставител: Доц. д-р Ангел Янков, 2011Майстори на карикатурата
Шесто международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „По дрехитте посрещат, а изпращат по...”.
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2011Български традиционни накити и носии
Авторски колектив, 2012Майстори на карикатурата
Седмо международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема, свързана с годината на биеналето: "Фаталното 13".
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2013Съкровища от старите ракли. Български традиционни накити
Авторски колектив, 2015Майстори на карикатурата
Осмо международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема, свързана с годината на биеналето: "Овце и вълци".
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2015Майстори на карикатурата
Девето международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: "Богатство и милостиня".
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2017Био-библиографски справочник
Био-библиографски справочник на научните публикации на служители на РЕМ - Пловдив до 2017 г. Справочникът е посветен на 100-годишнината от основаването на музея.
Съставители: доц. д-р Ангел Янков, д-р Биляна Попова, 2017Брошура "Архитектура"
Новата брошура „Архитектура“ на РЕМ – Пловдив е достъпна на български и английски език (“Architecture”). Тя представя уникалната възрожденска архитектура на къща „Куюмджиоглу“, в която от 1938 г. се помещава Етнографският музей на Пловдив. Тя е построена през 1847 г. от майстор Хаджи Георги Станчовски от с. Косово, Смолянско за Аргир Христов Куюмджиоглу, с чието име се свързва и до днес. Архитектурата на къщата е интересна с това, че от едната страна е изградена върху източната крепостна стена на Филипополис, оттам е на четири етажа, а откъм западната фасада, където е и входът на музея, е на два. Тя е образец на симетричната барокова архитектура в България. Фасадата е впечатляваща с тройнокобиличната си форма. Къщата е имала превратна съдба, като през годините е служела за девически пансион, шапкарска фабрика, оцетна фабрика, склад за брашно, тютюнев склад и накрая – за музей. Къщата е паметник на културата от национално значение.
РЕМ – Пловдив, 2017Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т. 7. Традицията в народната култура
Съставител: Доц. д-р Ангел Янков, 2018„От Виена и Константинопол. Етнография на града“
„От Виена и Константинопол. Етнография на града“ е изложба, която представя процеса на европеизацията на всекидневието у нас. Основните антропологически категории са гръбнак на експозиционния разказ. Артефактите се свързват с важни места на памет в Пловдив и Русе, които през XIX век са най-важните български градове, създали собствени модели за всекидневен начин на живот.
, 2018Каталог „Времето на Алафрангата“
ВРЕМЕТО НА АЛАФРАНГАТА В средата на ХІХ-то столетие Пловдив се утвърждава като един от важните административни, занаятчийски и търговски центрове на Европейска Турция, като космополитен град със засилено чуждо присъствие. Широките търговски контакти с Европа и Близкия изток, близостта на Цариград, обучението на младежи в чужбина, многобройните колонии от дипломати, търговци и мисионери създават благоприятни условия за разчупване на патриархалния и създаване на модерен стил на живот. Именно този преход от традицията към модерността носи името „а ла франга“, което ще рече „по френски маниер“. Но това време не бива да се разглежда буквално като проникване на културно влияние само от Франция, а в по-широк план – като нова мода, идваща от Европа. Алафрангата е култура, знак за приобщаване към новото, към европейското. Това е промяна, която настъпва във всички сфери на бита и културата, в начина на живот на българите. Алафранга се нарича новата възрожденска къща и нейният интериор и „мобилировка“, изисканите маниери на изразяване и общуване, а също и модата в облеклото, носено от госпожите и господата в големия град. В резултат от тези нововъведения в българска среда се получава едно смесване между завареното и дошлото „отвън“, един нов еклектичен стил, който може да се оприличи с ефекта на кривото огледало. Макар че първоначално е посрещнат на нож от консервативното ориенталско общество, за около 3-4 десетилетия стилът алафранга добива свой завършен образ и се схваща вече като официална градска мода.
, 2019Майстори на карикатурата. Десето международно биенале. Юбилейно издание.
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: "Прасето и културата".
Съставител: Доц. д-р Ангел Янков, 2019„Пловдивъ през фотообектива на Крум Савов“
Албумът представя снимки от фотографа Крум Савов, представящи Пловдив през първите десетилетия на XX в.
доц. д-р Ангел Янков, Лора Христозова, 2020"С любов към изтъканото"
Каталогът представя част от колекцията на проф. Юлия Дилова, която бе дарена на музея от дъщеря ѝ.
доц. д-р Ангел Янков, Грозделина Георгиева, 2022