Проекти

Проект "Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив" Програма BG08


Проектът „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“, финансиран от Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, цели дигитализация на движимото и недвижимото културно-историческо наследство (КИН) от фондовете на най-важните културни институции на територията на Община Пловдив – Народна библиотека „Иван Вазов“, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей–Пловдив, Регионален археологически музей, Общински институт „Старинен Пловдив“ и Градска художествена галерия – Пловдив. Заедно с Община Пловдив, културни институции ще приемат предизвикателството и ще се отправят към едно голямо приключение, а именно дигитализация на многобройните културни обекти, с които Пловдив разполага; дигитализация, която към момента на кандидатстване не е правена от такъв масов характер на територията на Община Пловдив – 50 000 обекта на богатото културно-историческо наследство на Община Пловдив; 10 % от дигитализираните обекти ще бъдат част от ромската култура. В рамките на проекта ще бъдат изградени два дигитални центрове и четири мобилни дигитални станции, които ще дигитализират недвижимото наследство. Единият дигитален център ще се помещава в сградата на Народна Библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, а другия в сърцето на стария град на Пловдив – на ул. „Цанко Лавренов“ №10. Проектът има и силно иновативен характер, тъй като ще бъде проведена етнографска експедиция в ромски квартали с цел документиране на ромски културни обекти; експедиция, която не е правена до момента на територията на град Пловдив. Респективно многобройните ромски обичай и традиции ще бъдат документирани за бъдещи поколения. За целта на дигитализацията ще бъде назначен персонал от четиринадесет експерта – седем експерта „КИН“ и седем експерта „Дигитализация”. Договорът за БФП бе подписан от Кмета на Община Пловдив – Иван Тотев на 29.4.2015 г. в сградата на Програмния оператор на Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства“ – Министерство на културата, като общата стойност на БФП е 586, 778,77 евро.


 


***


 


Проект по европейска доброволческа служба (ЕДС) програма Еразъм +, осъществяван в България от приемаща организация Асоциация НЕОТОН България (акредитирана организация по ЕДС) в партньорство с
Регионален етнографски музей – Пловдив


 


            Проектът включва активно участие на доброволец от европейска държава в дейностите на РЕМ – Пловдив, свързани с честването на 100-годишния юбилей на музея. Европейската доброволческа служба е част от Еразъм програмата за младежи между 17 и 30 години, финансирана от Европейския съюз. То е свързано с общата целева рамка на Еразъм за обучение, но е специализирана върху доброволчеството.


Целите на проекта са свързани с повишаване на информираността на местната общественост за възможностите, които предоставя програмата Еразъм + за младите хора. Други цели на проекта са взаимното сътрудничество, като този стаж би подобрил някои от ключовите компетенции на доброволеца и личностните му умения, като това ще му осигури и по-добра позиция за развитие на комуникационните му умения и професионалното му развитие в областта на музеологията. Той ще има ментор от посрещащата организация и наставник в музея.


Доброволецът ще подпомага музея в дигитализацията на движими културни ценности, подготовка на събития, включени в културния календар на музея – административни, логистични и други, посрещане на организирани групи в музея, изнасяне на беседи на английски език, търсене и осъществяване на контакти с подобни институции и организации, два пъти в месеца ще оказва помощ за провеждането на събития в Община Асеновград и Исторически музей – Асеновград. Ще организира и участва в срещи с млади хора в средни училища и университети, ще участва в информационни срещи за възможностите, които Еразъм + и Европейската доброволческа служба предлагат. Ще участва в поддръжката на интернет промотирането на дейностите на музея, както и в дейностите на клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив“.


Доброволец по проекта е Карин Смоукърс от Холандия. Тя има образование в областта на историята и връзките с обществеността. Пътувала е в много различни европейски страни и има богат опит с планирането и организацията на културни събития и работата с млади хора.