Новини

Първостепенна роля за създаване на Общински дом-музей изиграва Божидар Здравков, избран за кмет на Пловдив в началото на 30-те год. на ХХ век. Уреждането на Промишлената изложба в Пловдив през 1933 г., която от следващата година официално е призната за Първи национален мострен панаир, води до голям наплив на гости от Европа. Чужденците са очаровани от старата архитектура, от многобройните археологически паметници, от бита на българите.

Идеята за създаване на Общинска къща-музей започва да се избистря. Няма никакви разногласия за мястото на музея – той задължително трябва да бъде в Стария град. При това сградата задължително трябва да е архитектурен паметник, част от някогашния възрожденския ансанбъл.

След няколко пропуснати възможности, тъкмо когато всичко изглежда обречено, нещата получават щастлив обрат. Оказва се, че тютюнотърговецът Антоний Колларо губи склада си, заради натрупани дългове към държавата. А сградата е точно до Хисар капия и е една от забележителните старинни постройки – къщата на Куюмджиоглу. За беда, когато новината достига до Божидар Здравков, Министерството на земеделието и държавните имоти вече е обявило търг за продажба на имота, който не може да се отмени. Кметът се решава да отчаян ход – отива в залата на търга и започва един по един да убеждава кандидатите да се откажат в името на Пловдив и неговото бъдеще. Колкото и да не е за вярване, всички се отказват. Така не само е осигурен покрив за бъдещия музей, но е спасена и старинната къща на Куюмджиоглу, защото нейното събаряне е било неизбежно.