Новини

Регионален етнографски музей – Пловдив гостува на Исторически музей - Правец с изложбата „Времето на Алафрангата“, която беше част от културната програма на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. Тя представя промяната, която настъпва във всички сфери на бита и културата в Пловдив, който в средата на ХІХ-то столетие се утвърждава като един от важните административни, занаятчийски и търговски центрове на Европейска Турция, като космополитен град със засилено чуждо присъствие. Алафрангата е култура, знак за приобщаване към новото, към европейското, така се нарича новата възрожденска къща и нейният интериор и „мобилировка“, изисканите маниери на изразяване и общуване, а също и модата в облеклото, носено от госпожите и господата в големия град.

Заповядайте!