Клуб „Приятели на Регионален етнографски музей – Пловдив”

Клубът на приятелите на РЕМ – Пловдив е първият музеен клуб в България, регистриран на 16 януари 2007 г. като сдружение с нестопанска цел, със собствен Устав и Управителен съвет. Сдружението е създадено с цел подпомагане основните дейности на Регионален етнографски музей – Пловдив, както и за опазване, обогатяване и съхраняване на музейните колекции. В Клуба вече развиват дейност над 60 души, обединени от благородната кауза на доброволците.http://www.priyateli-rem-plovdiv.com/