Тъкани и облекло

Със своите над 11 000 експоната това е най-големият фонд на музея. Тъканите са разпределени в два дяла: дребноформатни (пешкири, месали и малки покривки) и едроформатни (килими, черги, козяци, плъсти, покривки, китеници, халища, платове за дюшеци и юргани). Уникални са датираните килими от средата и края на ХІХ в.
Богата е колекцията и от традиционни носии и градски костюми не само от региона, но и от други краища на България. Особено интересна е колекцията от бельо от края на ХІХ и началото на ХХ в.

Фондът е представен в две експозиционни зали и салона на втория етаж.