Издания


Годишник на Народния етнографски музей – Пловдив. Т. 1
Сборникът съдържа 6 студии за историята на музея, за павликяните в Пловдивско, за розопроизводството, за промените в етническия състав на жителите на Асеновград, за стенописите в Бачковския манастир.
Резюмета на руски и френски език.
Авторски колектив, 1970Етнографски музей – Пловдив
Народно изкуство
Каталог с над 170 музейни ценности, представящи приложното изкуство в народната традиция.
Текст на български, френски и немски език.
Ел. Колева, Н. Добрева, П. Китова, Л. Петров, 1971Народен етнографски музей в Пловдив
Пътеводител
Пътеводителят представя богатата експозиция на музея. Текст на български, руски, френски, немски и английски език.
Ел. Колева, Ив. Станев, Н. Добрева, Л. Петров, 1972Годишник на Народния етнографски музей – Пловдив. Т. 2
Сборникът съдържа 5 студии за историята на музея, зърнопроизводството, народното облекло и разпространението на грамофона в Пловдивско.
Резюмета на руски и френски език.
Авторски колектив, 1974Етнографски музей - Провдив
Уникални паметници от фонда на музея
Каталогът включва 35 уникални музейни ценности.
Текст на български, руски и немски език.
Ел. Колева и Н. Добрева, 1983Етнографски музей – Пловдив
Традиционни костюми от Пловдивския край
Каталог. Текст на български, френски и английски език.
А. Радева, 1993Годишник на Етнографски музей – Пловдив. Т. 3.
Сборникът съдържа 28 статии за градската култура от научната перспектива на етнологията, историята, изкуствознанието.
Авторски колектив, 1998Ethnographical Museum – Plovdiv
Дипляната представя Етнографски музей – Пловдив, неговите колекции и архитектура.
Текст на английски език.
Авторски колектив, 1998Етнографски музей – Пловдив
Накити, църковна утвар
Дипляната представя богатата колекция произведения на златарския занаят в РЕМ – Пловдив.
Кр. Мирчева, 1999Етнографски музей – Пловдив
Архитектура
Дипляната представя архитектурата на Куюмджиевата къща.
Л. Велчева, 1999Годишник на Етнографски музей – Пловдив. Т. 4. Камбаната: бит, обред, мит
Сборникът съдържа 21 статии за формите и функциите на камбаната от Античността до съвременността.
Съставители: А. Янков и Г. Краев, 1999Родопски песни за бално и за драго
на Георги Чилингиров
Сборникът съдържа повече от 100 родопски народни песни.
Съставител: А. Янков, 2000В Етнографския музей
Детска книжка със занимателни задачки, игри и пъзел. Книжката е предназначена за уроците по краезнание в начален курс.
Авторски колектив, 2000Майстори на карикатурата
Второ международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Човекът – бит, обред, мит”.
Съставители: А. Янков, С. Семерджиева, Ц. Пеев, 2003Етнографски музей – Пловдив
Илюстрован албум
Албумът представя богатството на експозицията и фондовете на музея.
Авторски колектив, 2004Майстори на карикатурата
Трето международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Карнавалът”.
Съставители: А. Янков, С. Семерджиева, Ц. Пеев, 2005Регионален етнографски музей – Пловдив
Албумът представя най-ценните експонати от постоянната експозиция на музея и неговите фондове.
Авторски колектив, 2007Майстори на карикатурата
Четвърто международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Обредната трапеза”.
Съставители: А. Янков, С. Семерджиева, 2007Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т. 5.
Стою Шишков и българската народоука
Сборникът съдържа 11 статии, обединени в две направления: делото и идеите на Стою Шишков и музеоложки изследвания.
Съставител: А. Янков, 2008Майстори на карикатурата
Пето международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „Алкохолът и народите по света”.
Съставители: А. Янков, Ц. Пеев, 2009Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т. 6. Нощта в народните вярвания и представи
Съставител: Доц. д-р Ангел Янков, 2011Майстори на карикатурата
Шесто международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: „По дрехитте посрещат, а изпращат по...”.
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2011Български традиционни накити и носии
Авторски колектив, 2012Майстори на карикатурата
Седмо международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема, свързана с годината на биеналето: "Фаталното 13".
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2013Съкровища от старите ракли. Български традиционни накити
Авторски колектив, 2015Майстори на карикатурата
Осмо международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема, свързана с годината на биеналето: "Овце и вълци".
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2015Био-библиографски справочник
Био-библиографски справочник на научните публикации на служители на РЕМ - Пловдив до 2017 г. Справочникът е посветен на 100-годишнината от основаването на музея.
Съставители: доц. д-р Ангел Янков, д-р Биляна Попова, 2017Майстори на карикатурата
Девето международно биенале
Каталогът съдържа избрани карикатури на тема: "Богатство и милостиня".
Съставители: Доц. д-р А. Янков, Ц. Пеев, 2017Брошура "Архитектура"
Новата брошура „Архитектура“ на РЕМ – Пловдив е достъпна на български и английски език (“Architecture”). Тя представя уникалната възрожденска архитектура на къща „Куюмджиоглу“, в която от 1938 г. се помещава Етнографският музей на Пловдив. Тя е построена през 1847 г. от майстор Хаджи Георги Станчовски от с. Косово, Смолянско за Аргир Христов Куюмджиоглу, с чието име се свързва и до днес. Архитектурата на къщата е интересна с това, че от едната страна е изградена върху източната крепостна стена на Филипополис, оттам е на четири етажа, а откъм западната фасада, където е и входът на музея, е на два. Тя е образец на симетричната барокова архитектура в България. Фасадата е впечатляваща с тройнокобиличната си форма. Къщата е имала превратна съдба, като през годините е служела за девически пансион, шапкарска фабрика, оцетна фабрика, склад за брашно, тютюнев склад и накрая – за музей. Къщата е паметник на културата от национално значение.
РЕМ – Пловдив, 2017Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т. 7. Традицията в народната култура
Съставител: Доц. д-р Ангел Янков, 2018